Người mê sách: Bạn thuộc loại nào: bibliophile – bibliomane – bibliomaniaque?

Trong tiếng Hy Lạp, từ « biblion » nghĩa là « giấy ». Từ đó, những từ ngữ liên quan đến sách đều có từ « biblio- » ở phía trước, như bibliothèque là thư viện sách. Do đó, những từ ngữ dành để chỉ người yêu và sưu tầm sách cũng sẽ có từ biblio- làm tiền tố. Cho đến… Lire la suite Người mê sách: Bạn thuộc loại nào: bibliophile – bibliomane – bibliomaniaque?